Sitter här på NärCon och observerar organisationen på plats.

Observation nummer ett: hela konventsområdet är instängslat med höga gallerstaket som är fast förankrade i betongklumpar, väggar, lyktstolpar och annat. Det finns en grind för fordonsinfart, men den är låst med hänglås och kedjor och är i allmänhet obevakad. Den enda vägen in och ut från området är genom huvudentrén. Man har alltså, till skillnad från tidigare år, lagt ganska mycket arbete på att det ska vara lätt att kontrollera in- och utpasserande och svårt eller omöjligt att ta sig in eller ut utan att bli kontrollerad.

Dock finns det vid huvudentrén ingen bandkontroll att tala om. Stora skyltar med texten “VISA BANDEN” finns uppsatta, men faktisk kontroll tycks endast ske mycket sporadiskt.

Vid insläppet hade man vidare beslutat att det inte skulle finnas någon specialkö för folk som redan hämtat ut sina biljetter och fått sina band; istället skulle samma flera hundra meter långa kö som tog timmar att bli av med användas för alla. Inga gräddfiler här inte. Mycket demokratiskt.

Fler observationer kommer antagligen senare.